Postrach motorů. Jak odstranit karbon?

22. 06. 2023

Zobrazit článek
Postrach motorů. Jak odstranit karbon?

odkud se bere karbon

jak odstranit karbon

druhy dekarbonizace

dekarbonizace vodíkem

Motor a jeho stav zásadně ovlivňuje provozuschopnost auta. Pokud jsou motor a jeho části zanesené, nemůže Váš vůz správně fungovat a podávat požadovaný výkon. Začnou se objevovat nejprve malicherné problémy, ale pokud je ignorujete, mohou přejít ve vážnější poruchy. Tomu lze předejít stylem jízdy, tankováním kvalitního paliva a právě dekarbonizací. Jak lze odstranit karbon?

Odkud se karbon bere?

Současné motory stále více trpí na znečišťování karbonovými usazeninami. Ty vznikají z přebytečného vstříknutého paliva, protože motor nedokáže využít 100 % veškerého paliva, které je do válců dopraveno. Dalšími důvody jsou působení vysokých teplot na palivo či oleje nebo tankování nekvalitního benzínu/nafty. Z těchto důvodů se pak zvyšuje nános na důležitých dílech motoru, což zapříčiňuje nepravidelný chod motoru, nízký výkon či vyšší spotřebu. Přečíst si můžete i Příčiny vzniku karbonu.

Jak odstranit karbon?

Dnes existují tři možnosti, jak vyčistit motor od karbonu:

  1. Mechanické čištění
  2. Chemické čištění
  3. Vodíkové čištění

Při mechanickém čištění se rozebírá část nebo i celý motor. Výhodou je kompletní vyčištění všech skulin motoru. Bohužel tato metoda je velmi časově a finančně náročná (i v řádech desetitisíců).

Druhou metodou je chemické čištění, při kterém se karbon rozpustí a stéká do oleje. Výhodou je, že se motor nemusí rozebírat. Nevýhody jsou ale hned tři: musíte měnit olej a filtry, chemie působí pouze v komoře motoru (turbo, dpf, katalyzátor a lambda sondy nevyčistí), a kvůli uvolněnému karbonu může dojít k ucpání jiných dílů.

Třetí metodou je vodík, který karbon přemění na plyn, který následně odchází z auta výfukem pryč. Výhodou je jeho šetrnost, nemusíte měnit olej ani filtry a kromě spalovací komory se vyčistí i dpf, katalyzátor, lambda sondy a turbo. Nevýhodou je, že většinou nedokáže vyčistit sání motoru před spalovací komorou.
Právě tomuto procesu se říká dekarbonizace.

Ze tří zmíněných metod vychází vodíková dekarbonizace nejlépe jak finančně, tak i časově, a proto se dále v článku budeme věnovat pouze jí. Více jsme metody rozebrali v tomto článku.

Jak taková dekarbonizace vodíkem probíhá?

K úspěšné dekarbonizaci vodíkem je potřeba mít motor zahřátý na provozní teplotu. Po příjezdu Vám obsluha rozebere sání u vzduchového filtru a napojí hadičku s vodíkem. Samotný proces očisty motoru trvá 60-120 minut a auto je při něm celou dobu nastartované. Po 10 minutách se navíc zvyšují otáčky na cca 2 000 rpm pro získání vyšší teploty a kvůli většímu přísunu vzduchu. Společně s vodíkem probíhá uvnitř motoru reakce zvaná pyrolýza, díky které se karbon přemění na plyn (sublimuje) a jako plyn opouští auto výfukem.

Ke konci dekarbonizace se motor nechá běžet na volnoběh a před samotným koncem ještě obsluha vytočí motor do 3000-5000 otáček, aby se karbon a vodík dostal kompletně z motoru ven. Po zadělání je auto potřeba projet ve vyšších otáčkách (stačí jet konstantně 5 až 10 minut při 3 000 rpm). Tím je proces dekarbonizace vodíkem hotov.

Jaké má dekarbonizace vodíkem účinky?

V první řadě jde o prevenci, tedy o preventivní vyčištění dílů v motoru, aby nedocházelo k většímu nánosu karbonu. Ten totiž může způsobit poškození dílů, a vyvolat tak nutnost jejich následné výměny v řádech tisíců až desetitisíců Kč.

Dále dekarbonizace navrátí ztracený výkon, takže můžete pocítit lepší reakci na plyn i jak se auto sbírá rychleji z nižších otáček. Také se uklidní chod motoru (většinou poklesnou db o 1-3 stupně), rapidně se sníží kouřivost a emise a sníží se spotřeba (u větších objemů až o 3 litry/100km).

Po kolika kilometrech se dekarbonizace doporučuje?

Obecně lze dekarbonizaci doporučit od nájezdu 50 000 km a výše a opakovat pravidelně jednou ročně (nebo po nájezdu 20 000 km). Vždy je to však individuální a záleží na Vašem stylu jízdy (zda jezdíte krátké nebo dlouhé trasy, po městě nebo dálnice apod.). Podle toho je vhodné s dekarbonizací začít klidně dříve nebo i zkrátit interval. Rozepsali jsme: Jak často byste měli dekarbonizovat svůj motor?

Shrnutí na závěr

Dnešní motory se snadno zakarbonují kvůli přebytečnému palivu, pokud se jezdí kratší trasy nebo tankuje horší palivo. To má za následek poškozené díly, které je potřeba draze měnit a opravovat. Naštěstí tomu lze předejít dekarbonizací motoru, kterou Vám vřele doporučujeme, protože je to skvělá péče o motor. Odstranit karbon u nás na jedné z našich poboček, nebo můžeme dojet přímo k Vám. Stačí se nám ozvat přes formulář, nebo zavolat na 792 767 337.