Písty a pístní kroužky

22. 08. 2023

Zobrazit článek
Písty a pístní kroužky

Jak písty vypadají a kde se nachází
Karbonové úsady na pístech a pístních kroužcích
Důsledky, které může zapříčinit karbon v motoru

Pozornost musíme věnovat nejen hlavním částem motoru jako je například turbodmychadlo či filtry, ale také menším součástem – písty a pístní kroužky tvoří nedílnou část spalovacích motorů, i ony jsou postiženy karbonovými úsadami. Jaké škody dokáže karbon na pístních kroužcích napáchat a jak jim můžete předcházet se dozvíte v tomto článku.

Jak písty a pístní kroužky vypadají a kde se nachází

Písty jsou válcové nebo kuželové části, které se pohybují nahoru a dolů. Vytvářejí tlak a vzniklou silou působí na klikovou hřídel. Tvoří je vysoce kvalitní materiál, například hliníková slitina, která je díky své lehkosti a pevnosti ideální částí spalovacího motoru. 

Pístní kroužky najdete umístěné na pístu. Tvoří těsnění mezi pístem a válcem, aby nedocházelo k unikání vzniklého tlaku. Na píst se obvykle umisťují dva stírací a jeden tlakový kroužek – stěrače se nachází na horní a spodní straně pístu a odstraňují nečistoty z válců. 

Díky vytváření dostatečné síly k rozpohybování hřídele a zajištění správného těsnění, aby nedocházelo k unikání spalovacích plynů a zbytků paliva dohromady, tvoří nepostradatelnou dvojici každého spalovacího motoru. 

Karbonové úsady na pístech a pístních kroužcích

Jedná se o velmi namáhanou část motoru, a proto je potřeba jim jednou za čas věnovat péči a odstranit z nich nánosy karbonových úsad, které se na pístech a písních kroužcích tvoří v důsledku nedostatečného spalování paliva a oleje. (Čtěte Příčiny vzniku karbonu)

Důsledky, které může zapříčinit karbon v motoru

Karbonové úsady ovlivňují chod celého motoru a samozřejmě také jeho jednotlivých částí. Písty a pístní kroužky jsou obaleny napečeným karbonem a dochází tak k neúplnému těsnění – to má za následek unikání spalovacích plynů a částeček paliva. V důsledku vzniku karbonových úsad se také výrazně snižuje životnost těchto částí. Nedochází totiž k jejich dostatečnému mazání a tím pádem se písty a pístní kroužky více opotřebovávají. Jaké další následky sebou přináší karbon v motoru?

  • snížený výkon motoru, 
  • větší spotřeba oleje,
  • hlučný chod motoru,
  • viditelně větší kouřivost (modrý nebo modrobílý kouř),
  • vozidlo se špatně startuje.

Dekarbonizace motoru a všech jeho částí

Důležitou prevencí před vznikem výše zmíněných dopadů na celkový stav motoru je jeho dekarbonizace. Ta je zcela bezpečná a trvá pouze 60 minut. Hodinka, kterou obětujete pro „uzdravení“ motoru vozidla se vám rázem zúročí pohodlnou jízdou, nižší spotřebou a snížením rizika vzniku oprav v důsledku karbonových úsad na všech jeho částech. 

Vaše vozidlo připojíme k přístroji, který jím prožene směs vodíku a kyslíku. Při dosažení vyšší provozní teploty se začnou díky působení této směsi měnit karbonové úsady z pevného skupenství na plynné a jeho zbytky, odejdou společně s výfukovými plyny ven z vozu. 

  • Jedná se o rychlou a bezpečnou metodu odstranění karbonových úsad.
  • Dekarbonizace proběhne v rámci jedné hodiny ve všech částech motoru.
  • Abychom mohli vozidlo dekarbonizovat, není nutné ho nijak rozebírat.
  • Jestliže budete provádět dekarbonizaci motoru pravidelně (doporučujeme každý rok), výrazně snížíte riziko vzniku nákladných oprav.

Věnujte potřebnou péči motoru vašeho vozidla, a to vás odmění pohodlnou a bezpečnou jízdou. Pokud nevíte, zda provést dekarbonizaci motoru, jsme tu pro Vás. Stačí se nám ozvat přes formulář, nebo zavolat na 792 767 337.